Good Food Diet Israel Delivery Healthy Food. Lose weight, build muscle, diets,nutrition for diseasesתפריטצמחוני #תפריטלהרזייה #לרדתבמשקל #לרזות #אוכלמוכןלהורדהבמשקל#
משלוחאוכל#

כל המסלולים
Nutrition programs
Programmes de nutrition
Программы питания

========
תפריט להרזייה
Weight loss
Perte du poids
Снижение веса

========
תפריט יומיומי
Everyday menu
Menu quotidien
Меню на каждый день

========
תזונה לספורטאים
Athletic diet
Régime sportif
Спортивное питание

========
תפריט צמחוני
Vegetarian menu
Menu végétarien
Вегетарианское питание

========
DETOX diet

========
תפריטים לסובלים ממחלות
Special diet
Régime particulier
Питание при заболеваниях

========
Facebook
www.facebook.com/goodfoodisr
========
Instagram
Instagram.com/diet_good_food

========

כיצד זה עובד
בוחרים את המסלול המתאים ביותר בשבילך *
מבשלים עבורך מנות בריאות וטעימות*
שלח לך אוכל לפי לוח המסירה שבחרת*
============================
אודות הפרויקט שלנו
תוכל לרדת במשקל או להעלות את מסת השריר במהירות בלי להגביל את עצמך באוכל. לא תהיה עסוק במחשבות על האוכל שלך, אם אתה מקפיד על דיאטה מסוימת (לדוגמה אם אתה סובל ממחלות דרכי העיכול) או פשוט דואג לבריאותך ושומר על תזונה מאוזנת. כל תפריט כולל חמש עד שמונה ארוחות ביום (למעט הסדרה BREAKFAST שתפריטיה כוללים שתי ארוחות ביום) ומקפיד מאוד על מכסת הקלוריות. אנו משתמשים רק במוצרים אורגניים ומקפידים על האיכות בכל שלב ושלב. האריזה מתבצעת בטכנולוגיה מיוחדת MAP המאפשרת לשמור על טריות המוצר לתקופה של ארבעה ימים. המנות שרק הוכנו נשלחות אליך כל יום או כל שלושה ימים, כך שתקבל מוצר טרי שלא עבר הקפאה ונקי מחומרים משמרים.

=========================

OUR MISSION
You can quickly lose weight or gain muscle mass without limiting your meals. You no longer need to think about what you need to eat if you follow a certain diet (for example, gastrointestinal issues) or if you monitor your health and nutrition. Each of the sets includes from 5 to 8 meals per day (with the exception of the breakfast sets, which include 2 meals per day) and adheres strictly to its respective calorie limit. We prepare all our dishes only from pure and organic ingredients, and we ensure strict quality control at all stages. All dishes are packed in a special environment that preserves their freshness for 4 days. All dishes are delivered within 1-3 days after preparation which means you will always get a fresh-not-frozen and preservative-free meal.

===================

NOTRE PROJET
Tu peux perdre du poids rapidement ou augmenter ta masse musculaire, sans se limiter dans tes repas. Tu n’as plus besoin de réfléchir à ce que tu manges, si tu suis le régime particulier (par exemple, des problèmes avec le tractus gastro-intestinal), ou si tu prends soin de ta santé et ton alimentation. Chaque série du menu inclut de 5 à 8 repas par jour (a l’exception de la série Breakfast, qui inclut 2 repas par jour) et est strictement réglé en fonction du nombre des calories. Nos plats sont ne cuits que des produits organiquement pures, dont la cuisson est suit par notre équipe à chaise étape. Tous les plats sont emballés dans en environnement spécial, qui préserve leur fraîcheur jusqu’à 4 jours. La livraison de tous les plats s’effectue chaque 1-3 jour à partir du moment de leur préparation. C’est ainsi que notre client obtient le produit frais sans la congélation ou supplément des conservateurs.

=====================

О ПРОЕКТЕ
Ты можешь быстро сбросить вес или набрать мышечную массу, не ограничивая себя в приемах пищи. Тебе больше не нужно думать о том, что необходимо поесть, если ты придерживаешься определенной диеты (к примеру, при проблемах желудочно-кишечного тракта) или следишь за свои здоровьем и питанием. Каждая из линеек меню включает в себя от 5 до 8 приемов пищи в день (за исключением линейки Breakfast, которая включает в себя 2 приема пищи в день) и строго регламентируется по количеству калорий. Мы готовим все наши блюда только из органически чистых продуктов и строго следим за качеством на всех этапах. Все блюда упаковываются в специальной среде, которая сохраняет их свежесть на протяжении 4-х дней. Доставка всех блюд осуществляется каждые 1-3 дня с момента их приготовления, поэтому ты получишь свежий продукт без заморозки или добавления консервантов.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *